Velkommen til Gurre Kirke
Palmesøndag d. 9. april 2017
Familiegudstjeneste i Gurre Kirke kl. 10.30.
Vi skal se dukketeateret ”Nifingers Gospel Magic & Events” påskeforestilling. Under gudstjenesten medvirker også Kirkernes Børne- og Ungdomskor. Klik her.
Skærtorsdag d. 23. april 2017
Aftengudstjeneste i Tikøb Kirke kl. 19.30 med altergang. Tidligere præst ved Gråsten Slotskirke og dansk præst i Genève Jens Barfod er aftenens prædikant.
Klik her.

Langfredag d. 14. april 2017
Musikgudstjeneste i Gurre Kirke kl. 10.30. Vekslen mellem oplæsning, fællessang og sopransolisterne Marianne G. Nielsen og Anna Maria Wierød. Klik her.
Musik i Tikøb og Gurre Kirker.
Se facebook siden med de opdaterede oplysninger. Klik her.

Sognepræst
Annemette Nissen

Adresser:
Gurre Kirke: Gurrevej 321, 3000 Helsingør - Kirkeladen: Præstevænget 14, 3080 Tikøb
Tikøb Kirke: Kvistgårdsvej 1, 3080 Tikøb