Velkommen til Gurre Kirke
Præsteindsættelse søndag d. 21. maj 2017 kl. 10.30 i Tikøb Kirke
Sognepræst (75%) i Hellebæk Jens Mikkel Togsverd er pr.15.maj ansat som ny 25% sognepræst i Gurre og Tikøb sogne. Jens Mikkel Togsverd afløser fængselspræst i Horserød og sognepræst i Gurre-Tikøb (25%) Hanne Storebjerg, som er gået på delpension. Jens Mikkel Togsverd indsættes af domprovst Steffen Ravn Jørgensen under en festlig gudstjeneste i Tikøb Kirke, søndag den 21. maj, kl.10.30.
Under gudstjenesten medvirker kirkernes ungdomskor, samt Helene Schrøder på tværfløjte.
Kom og vær med til at byde sognets nye præst velkommen!
Tikøb og Gurre Menighedsråd.
Se Mikkel Toksverds introduktion her.
 
Forårskoncert  tirsdag d, 23. maj 2017 i Gurre Kirke kl. 19.30
Ved koncerten medvirker bl.a. Tikøb og Gurre kirkers Kor, Egebæksvangkoret, kirkesanger Tine Grönlund, organist Susanne Ketelsen, fløjtenist Helene Schrøder samt kirkens organist Henrik Schrøder. Se mere her.
 
Musik i Tikøb og Gurre Kirker.
Se facebook siden med de opdaterede oplysninger. Klik her.

Sognepræst
Annemette Nissen

Adresser:
Gurre Kirke: Gurrevej 321, 3000 Helsingør - Kirkeladen: Præstevænget 14, 3080 Tikøb
Tikøb Kirke: Kvistgårdsvej 1, 3080 Tikøb