Litterær studiekreds
Indbydelse til at deltage i en litterær studiekreds 1 gang om måneden fra januar til april kl. 19.30 - 21.30
Indleder og ordstyrer: Margrethe Tjalve
Bøger:
    Karen Blixen: Babettes gæstebud
    Margrethe Tjalve: Iseskrog
    Selma Lagerlöf: Jerusalem
    Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard 1.
Deltagerne får udleveret baggrundsmateriale samt et resumè af bogen i starten af hver studiekredsaften. Margrethe Tjalve vil gennemgå dette materiale som indledning. Derefter vil der blive en diskussion om bogen i grupper og sluttelig en samlet diskussion.

Undervejs vil meninghedsrådet være vært ved et glas vin, kaffe eller the.
Se også pjecen om studiekredsen her.
Deltagelse i studiekredsen er gratis og kræver ingen tilmelding.
Mød bare op.

Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 19.30 - 21.30 i Kirkeladen, Tikøb
Karen Blixen: Babettes gæstebud

Her har vi en særlig interesse i forfatteren, dels i forfatterens produktion, dels i forfatterens liv. Hertil kommer temaer, der udspilles på forskellige måder i forfatterens bøger: kunsten over for religionen i Blixens forfatterskab, novellen Drømmerne (7 Fantastiske fortællinger) præsenterer den kvindelige kunstner, Pelegrina. Tiden er mere et vagt baggrundstæppe, vi finder ud af, at Babettes gæstebud udspiller sig med baggrund i kommunardernes opstand i Paris. Men hvad handler romanen om – er den en diskussion om tro og kunst som forskellige indgange til frelsen?

Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.30 - 21.30 i Sognehuset, Kirkestien 1, Hornbæk
Margrethe Tjalve: Iseskrog

Romanen fortæller om Gertrud Rask, der var gift med Hans Egede; bogen bygger på et grundigt historisk studium af deres liv sammen i Grønland. Hertil kommer, at den udspiller sig i brydningstiden i 1700-tallet, en tid, der bevægede sig fra en kirkelig ortodoksi eller rettroenhed i læregrundlaget til en friere, mere følelsesfuld religiøsitet (herrnhutterne) og en friere fornuftspræget tankeflugt i oplysningstiden, hvor Ludvig Holberg er et eksempel. Grønlændernes tro på hjælpeånder og naturguder er endnu et aspekt. Hvad er tro, og hvad er i grunden et menneske?
Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.30 - 21.30 i Kirkeladen, Tikøb
Selma Lagerlöf: Jerusalem

Også i forbindelse med denne roman er det interessant at følge temaer fra Selma Lagerlöfs liv og bøger. Selma Lagerlöf har talrige gange behandlet temaet hjemstavn og hjemløshed, bl.a. i Gösta Berlings saga, i Mårbacka eller Familien Lövenskjöld. Tiden er naturligvis også vigtig: I Jerusalem er fattigdommen i Sverige ved århundredskiftet grunden til, at så mange bønder emigrerede. Bogen udspiller det store spørgsmål om at høre hjemme et sted og at være tro. Hvad betyder det?Onsdag d. 18. april 2018 kl. 19.30 - 21.30 i Sognehuset, Kirkestien 1, Hornbæk
Anna Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard 1

Hildegard af Bingen (1098-1179) blev en berømt nonne og abedisse og var både kendt for sine politiske evner som for sine kunstnerisk-religiøse syn og kompositioner. Romanen udkom adskillige år efter at man havde ”opdaget” Hildegards komposioner og syner og hendes betydning for især nonnerne, men derigennem også kvinderne i middelalderen. Hildegard 1 lægger tråde ud til den voksne kvinde, men stiller i øvrigt spørgsmålet om, hvad der får en lille pige til at ønske sig et liv som nonne.