Præsten har ordet
Graven som ændrede verden
Kan en grav ændre et liv? Kan en grav ændre en verden? Ja! Vi kan svarer ja til begge dele. For mange af os har allerede en smertelig erfaring af, at vort liv blev forandret den dag, vi begravede et elsket menneske i jordens dyb. Tre gange faldt jorden på kisten og tre gange lød ordene: Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå.
 
Ja, hvor kommer vi fra? Hvor har vi vores oprindelse og tilhørsforhold. I slægtens og familiens historie, som ligger bag os og som fødte os ind i en tradition og en sammenhæng, som vi siden har taget til os, eller har taget afstand fra. Vi kommer ud af den sammenhæng, som hver eneste dag giver os mening og betydning. Vi kommer ud af det liv, som nu er blevet vores, med alt hvad det rummer, er og bærer i sig. En brik i det puslespil, som hedder det nære liv og samtidig kun et mikroskopisk fnug, når vi betragter os selv og vores egen betydning i forhold til universets størrelse og mangfoldighed.
Hvad er da et menneskeliv? Hvor bliver jeg af? ”Til jord skal du blive”, det er uomtvisteligt. Det gælder os alle. Det lyder hårdt. Det er hårdt. For her møder vi en grænse, som vi ikke kan vige udenom. Og uanset om vi lader os brænde eller jordfæste, så er resultatet det samme. Graven. Graven ændre livet. For os selv og for andre. En grav er et mindesmærke over et menneske, som betød noget for andre, uanset hvor meget vi andre så ved om dette menneske. Det ved vi, når vi går en tur på kirkegården. Graven ændrer livet. Noget kendt blev afbrudt, ødelagt, tabt - og noget nyt blev skabt. En tilværelse før og efter. Stenen bliver en milepæl, mellem det, der var og det, der er nu.
 
”Af jorden skal du igen opstå”. Hvad sker der med os efter døden. Er der noget på den anden side af døden. Tanken kender de fleste af os. Er der en mening, et mål eller er alt sort, navnløs tomhed. Er der et sted, hvor vi kommer hen? Hvor vi mødes med dem, som gik forud for os. Får vi en ny krop, en ny identitet, et nyt liv på den anden side? Tankerne er mange. Uvisheden stor. Tvivlen nagende.
Kan en grav ændre livet? Svaret er ja.

Vi ser vort eget liv under en anden vinkel og med en anden horisont, den dag det går op for os, at livet er en gave, og at vi kan miste det.
Men en grav kan også ændre verden. Der findes en grav, som ikke kan findes mere, men som har ændret verden for altid. Graven er tom. Den er tømt for indhold - men fyldt af betydning. En grav, som ændrer vort liv, vores verden, fordi den fortæller os en ny historie, som for altid vil ændre vort syn på døden og tiden efter denne. Det evige liv.
Kvinderne gik for mange år siden ud til Jesu grav, for at gøre deres arbejde færdigt. Men hvad møder dem? - den tomme grav! Den store sten er væltet til side og inde i graven er der intet tilbage eller efterladt. I stedet sidder der en hvidklædt ung mand, som kan fortælle dem om det umulige, der er sket og som hensætter kvinderne i en choktilstand af forfærdelse: Han siger: ”Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstanden. Han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det! ”
 
Kan en grav ændre verden. Ja, denne gjorde! Jesus, den korsfæstede er opstanden, han er ikke her. Graven er tom. Verden er forandret.
Af jorden skal du igen opstå. Her lyder svaret på det spørgsmål som alle mennesker stiller sig selv: hvad skal der ske mig efter døden. Vi opstår fra de døde, vi får et liv efter døden. Som helt menneske. Ikke blot som sjæl, ikke blot i et evigt, forfærdende og endeløst kredsløb, hvor man skal gøre sig fortjent til en bedre skæbne i næste liv. Vi tror på inkarnationen, dvs. at Gud blev menneske i Jesus - og lægger dermed afstand til reinkarnationen: forestillingen om, at vi mennesker kan blive iklædt forskellige skikkelser igen og igen i en række efterfølgende liv og sfærer. Som kristne tror vi på, at vi har dette ene gode liv, som har en begyndelse og en slutning. Vi skal alle dø, men opstå til nyt liv hos Gud. Et evigt liv, som varer fra evighed til evighed.
Påske er, at vi har lov til at tro det, håbe det og finde glæde og livsmod i den sandhed: at vi er døbt til at tilhøre den korsfæstede og opstandne Kristus. At den liflige rislen af vand over vort hoved tre gange forkynder opstandelsen for os, da vi blev døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn - og at denne trefoldige rislen af vand vil overtone den dumpe lyd af jord mod kistens låg. At vi har fået vore synders nådige forladelse og evigt liv i dåbsgave. Og at vi i nadveren møder den: Opstandne herre og frelser, som selv er til stede i blandt os med al sin kærligheds rigdom.
Opstandelsen er en realitet. Den når også os. I troens glimt af fred og mening.
 
Glædelig påske
 
Annemette Nissen